YENİ NESİL OYUNCULUK DENEYİMİNİ MiM İLE KEŞFET

 

MiM sana uygun reklam, dizi ve sinema projelerine pratik biçimde oyun vermen için hazırlandı.

Mesefaleri Aş ve Kendi Oyunculuk Kariyerini Başlat!


MiM sana uygun reklam, dizi ve sinema projelerine pratik biçimde oyun vermen için hazırlandı.

Kolay Üyelik

 

Sadece GSM numaranız olması yeterli

Sürekli Güncel Kalın

 

Pratik profil arayüzümüz ile bilgilerinizi ve medyalarınızı güncelleyin.

Projelerden Haberdar Olun

 

Bildirimleri açmayı ve oyunları yönergelere göre çekmeyi unutma.

Sen de MiM'le

Telefondan ekran önüne uzanan bu süreçte yeteneklerini en iyi şekilde yansıtabilmen için çekimlerinin özenli ve yönergelere uygun olmalı. Çalıştığımız alanın görsel odaklı olduğunu, en güzel görsellerin seni parlatacağını ve şansını arttıracağını unutma.

Firma 4
Proje 1143
Kullanıcı 2260
Başvuru 24554

MiM uygulamasını indir.


Ekran Resimleri

KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İş bu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesinin (Bundan böyle kısaca ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır) tarafları;

www.sendemimle.com alan adı ve buna bağlı olan, MİM mobil uygulamaları üzerinden kayıt olmak amacıyla, elektronik ortamda sözleşmeyi onaylayan ‘Kullanıcı’ ile Çamlıbahçe Mah Mustafa Güventürk Sok. No:4 Beykoz İstanbul adresinde mukim MİM APP DİJİTAL TEKNOLOJİ VE OYUNCU HİZMETLERİ’dir. Sözleşme Kullanıcı’nın site ve/veya mobil uygulamaları üzerinden elektronik onay vermesi sırasında düzenlenmiş ve yürürlüğe girmiştir.

www.sendemimle.com internet sitesi veya MİM mobil uygulamalarına girerek, herhangi bir bilgiyi kullanarak veya kayıt olarak, İş bu sözleşmenin tamamını okuduğunuzu, anladığınızı ve onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

2. Tanımlar

İçerik: Site veya aplikasyonda yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü görsel, fotoğraf, video, ses, logo, işaret, bilgi, dosya, senaryo, resim, müzik rakam v.b. görsel, yazısal ve işitsel imge

MİM: sendemimle.com alan adı ve alt alan adlarından meydana gelen internet sitesi ve mobil uygulamalardan oluşan platform

Site: www.sendemimle.com isimli alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecralar

Mobil Uygulama: Dijital mağazalardan erişilebilen, akıllı cep telefonları kullanımı için geliştirilmiş yazılım

Platform: www.sendemimle.com alan adlı internet sitesini ve MİM mobil uygulamalarından oluşan dijital ortam

Hizmet(ler): Kullanıcılara, MİM tarafından platform üzerinden sunulan hizmetler

Kullanıcı/Sanatçı): MİM platform’una belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve sunulan hizmetlerden Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiler.

Kullanıcı Bilgileri: Sanatçı’nın, MİM'e erişim sağlamak için kullandığı Ad Soyad, kullanıcı adı, parola ve/veya şifre, mail adresi cep telefonu gibi yalnızca Sanatçı tarafından bilinen ve bildirilmesi zorunlu olan bilgiler.

Profil: Sanatçı’nın MİM üzerinde yayınladığı ve/veya oluşturduğu fotoğraf, özgeçmiş, video, ses kayıtları ve diğer bilgileriyle oluşturduğu tüm sayfa ve sayfalar.

Müşteri(ler): Dolaylı ya da direkt olarak, MİM üzerinden proje başlatan, proje başlatılmasına onay veren, ilgili proje için Sanatçılardan, erişimine izin verdiği metin ve/ veya senaryo üzerinden video, ses kaydı, fotoğraf talebinde bulunan, beğendiği Sanatçılarla MİM platformu üzerinden iletişime geçen, bütçe, tarih, çekim yeri, çekim koşulları, çalışma ve ödeme süresi v.b konularda, Sanatçıyla mutabakata varan, gerekli gördüğü durumlarda, Sanatçı onayı mukabilinde Sanatçı ile yüz yüze görüşme tertipleyen, Sanatçının önceden belirlenmiş şartlara sadık kalmak suretiyle projede yer alacağını ilan eden ve Sanatçının projede yer alması süresince oluşabilecek ulaşım, yeme içme, konaklama, sigorta gibi tüm masrafları üstlenen, Sanatçının projedeki görevini başarıyla tamamlaması akabinde, belirlenen Oyunculuk Bedeli, MİM hizmet bedeli, Stopaj ve Katma Değer Vergisini, belirlenen vade süresinde MİM'e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eden gerçek ve/veya tüzel kişi(ler)

Kullanıcı Hesabı: Sanatçı’nın, MİM platformu içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, proje başlatabildiği, projelere katılım sağlayabildikleri, profil, kullanıcı bilgileri ve diğer alt içeriklerden oluşan yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "Kullanıcı Bilgileri ile erişilebilen Sanatçı’ya özel sayfa ve sayfalar

Proje(ler): Müşteri tarafından başlatılan, ve/ve ya Müşteri isteğiyle MİM tarafından başlatılan, Müşteri'in son onayı vermesi ile sona eren süreç

MİM'le (Deneme çekimi): Sanatçı’nın, başlatılan projelerdeki seçmelere katılabilmesi ve/veya yer alabilmesi için belirtilen yönlendirmeler dahilinde gerçekleştirmesi gereken video, ses, fotoğraf v.b medya dosyaları

Opsiyon: Müşteri'in proje için uygun olduğunu düşündüğünü Sanatçı ya da Sanatçılardan bütçe, ödeme süresi, çekim tarihleri, çekim yeri ve çekim koşulları konusunda mutabakata varma süreci

Callback (Yönetmen Görüşmesi): Müşteri'in opsiyon sonrasında, Sanatçı ile yüz yüze görüşme tertiplemek istemesi ile başlayıp, belirtilen tarih, saat ve konumda, Sanatçıyla mülakat ve dilerse tekrar bir deneme çekimi yapmasıyla son bulan süreç

Onay: Müşterinin, Opsiyon ve Callback(Yönetmen Görüşmesi) sonrasında Sanatçının proje için uygun olduğuna, projede daha önceden Sanatçı ile karşılıklı olarak belirlediği koşullar çerçevesinde çalışacağını bildirmesi durumu

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesinin konusu, MİM platformunda sunulan hizmetlerin, Sanatçı ve ziyaretçilerin bu hizmetlerden yararlanma şartlarının tespiti, tarafların hak ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

İş bu sözleşmenin kapsamı, site ve mobil uygulamalarda yer alan kullanıma, hak ve hizmetlere ilişkin uyarılar, yazı ve açıklamalardan oluşan beyanlardır.

Sanatçılar, Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmeni'in hükümlerini kabul ederek, platformda yer alan, kullanıma, hizmetlere ve kısıtlamalara yönelik her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olurlar.


4. Kullanıcı ve "Hizmet" Kullanımı Şartları

4.1. Sanatçılar, kayıt olmak istediklerinde, site ve/veya uygulama üzerinde kayıt formunda belirtilen bilgileri doldurmak, Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni okuyup, belirtilen tüm şartları onaylayarak ve tüm şartlara uyacağını taahhüt ederek, platforma kayıt olma hakkı kazanır.

Kayıt işlemlerinin tamamlanması Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi, Kullanım koşulları ve bu sözleşmeler ekinde yer alan belgelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerin kabul edildiği anlamına gelir.


4.2. Platforma kayıt olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve fiil ehliyetine sahip olmak şarttır. Kullanıcı hesabı dondurulan, platformdan uzaklaştırılan veya kullanıcı hesabı süresiz olarak yasaklanan kişilerin başka bir kullanıcı hesabıyla platforma kayıt olmaları yasaktır. Bu yasağa aykırılık halinde oluşabilecek zararlardan MİM, sorumlu tutulamaz, kişi kendisi sorumludur.

4.3 Kullanıcı 18 yaşından küçükse, üyelik formunu doldurduktan ve “Kullanıcı Sözleşmesi ‘ni okudum,sözleşme şartlarını kabul ediyorum” maddesini onayladıktan sonra işbu sözleşmenin 4.4. maddesinde geçen yükümlülükleri yerine getirmelidir. Kullanıcının, MİM platformuna kayıt olduğu ve MİM tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu veya 18 yaşından küçük olduğunu belirtmesine rağmen işbu sözleşmenin 4.4. maddesindeki yükümlülükleri yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde; MİM, ilgili kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu halde kullanıcı, itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. 18 yaşın altındaki çocukların velisinin izni olmadan MİM platformuna kayıt olmaları yasaktır. Mobil uygulama ya da sitenin ilgili bölümünden Kayıt olmak isteyen 18 yaşının altındaki bireylerin üyeliğinin aktive olması için, ailesi ya da vasisi tarafından imzalanmış gerekli belgelerinin verilmesi, başvuru onaylama prosedürün tamamlanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve MİM tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Kayıt işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme’de tanımlanan Kullanıcı hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.5.Veliler MİM'de bulunan gerekli izin belge(ler) imzalanmasının ardından, kullanıcıların sözleşmeden doğan maddi, manevi yükümlülüklerini müştereken üstlenmeyi kabul ederler.

4.6. MİM platformuna ve diğer Sanatçı ve Müşteri dahil olmak üzere tüm hesaplara zarar verebilecek veya Sanatçıların hesap bilgilerinin ön onay alınmaksızın toplanabilmesine imkan sağlayabilecek yazılım, virüs veya teknolojilerin kullanımı, veya dağıtımı, kullanıcı hesabının devredilmesi, başka birinin yerine geçilmesi veya yanlış bir isimle teklif verilmesi, spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi, aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, yanlış veya başkasının ismiyle hesap açmak, yanlış veya yanıltıcı kişisel bilgiler, ikametgah adresi, e-posta adresi, ödeme ve hesap bilgileri verilmesi, Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar ve MİM platformu içerisindeki içerikleri başka bir platformda ifşa etmek de dahil olmak üzere, MİM platformu altyapısına, sistemine zarar verilmesi, puanlama sistemlerinin site dışı amaçlar için kullanılması,MİM platformunda ifşa edilen bilgilerinin toplanması, saklanması, başka birinin hesabının izinsiz kullanılması,Site ve mobil uygulamanın (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması yasaktır. Bu yasaklara aykırılık halinde oluşabilecek tüm zararlardan kişi kendisi sorumludur. MİM sorumlu tutulamaz.

4.7. MİM, hiçbir gerekçe göstermeden bildirimsiz ve tazminatsız olarak Kullanıcı Hesabını sona erdirme veya dondurma hakkına sahiptir. Kullanıcı Hesabı’nın sona erdirilmesi nedeniyle, Sanatçı, MİM’den herhangi bir ad altında tazminat ve giderim talebinde bulunulamaz.

4.8. Programı kullanan kullanıcı, halihazırda devam eden işlere video göndermiş, opsiyon almış, yönetmen görüşmesi almış veya projeye seçilmiş ise, programı silerek veya herhangi başka bir şekilde davranarak, kullanıcı sözleşmesini tek taraflı şekilde fesih etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durum teşebbüs şeklinde olsa dahi MİM'in uğrayacağı maddi, manevi zararları tazmin edeceğini kabul eder.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. "Sanatçı"nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Sanatçı, site ve uygulama üzerinde gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde iş bu sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. MİM, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Sanatçının kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler Sanatçılar arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Sanatçıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletilebilecektir.

5.1.3. Kullanıcı kayıt olurken veya sonraki aşamalarda edindiği veya kullandığı isim, kullanıcı adı, e -posta, cep telefonu, şifre, banka hesap bilgileri vb. kişiye özel bilgilerin münferiden kendisi tarafından kullanılacağını bu bilgileri başkalarıyla paylaşmayacağını, bu bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru olmamasından, 3.kişilerin eline geçmesinden Sanatçı bizzat kendisi sorumludur. Aksi halde oluşabilecek zararlardan (diğer Sanatçılar, 3.kişiler veya MİM'in zararlarından) sorumludur.

5.1.4. Sanatçı(lar) site ve mobil uygulama üzerinde kendileri tarafından sağlanan bilgi, ses, video, görüntü, işaret ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içeriğin eksiksiz, doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu içerikler üzerindeki hakların kendilerine ait olduğunu, 3.kişilerin haklarını ihlal etmediğini, söz konusu bilgi ve içeriklerin site ve mobil uygulama üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerin yayınlanmasının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık veya hak ihlali yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler.

5.1.5. Sanatçı(lar), Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelikler dahil olmak üzere tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Müşterilerin ve MİM'in tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisinin olacağını ve Müşteri'in taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, tüketici hukuku uyarınca platformda yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

5.1.6. Sanatçı(lar) hizmetlere ve/veya oluşturulan projelere ve Kullanıcı profillerine ilişkin marka, logo, görseller, videolar, sesler, yazılar, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan tüm içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın MİM' e, Sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.1.7. Sanatçı(lar),hizmetlerin her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini, yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, telif hakları, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını, İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edildiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak MİM tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağını kabul eder.

5.1.8. Sanatçıların MİM platformu üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Sanatçı site ve mobil uygulamada yer alan, 3.kişilerin veya MİM'in haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte; projeleri, logoları, resimleri, metin ve/ve ya senaryoları, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını, kullandırtmayacağını, paylaşmayacağını ve yaymayacağını veya hak ihlaline sebep olacak biçimde bir işleme tabi tutmayacağını; yukarıda belirtilen nitelikteki hiçbir içeriği siteye ya da sosyal medya hesabına yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MİM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Sanatçıların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site ve mobil uygulama üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı, MİM doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. MİM platformu içerisinde yer alan içeriğin site dışında başka bir sitede veya herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmasının sağlanması, teşhir edilmesi ayrıca bir zarara veya hukuka aykırılığa sebep olma şartı aranmaksızın yasaktır. Sanatçı, yasağa aykırı davranması durumunda, oluşabilecek tüm maddi ve manevi zararları karşılamakla mükellef olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.1.9. Platform içerisinde yer alan içeriklerden dolayı MİM'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Platform içerisinde yer alan içerikten, site ve platform üzerinde gerçekleşen eylemlerden doğrudan Sanatçılar sorumludurlar.

5.1.10. Sanatçılar, site ve mobil uygulama üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili olarak, serbest meslek erbabı konumunda bulunduklarından, her türlü vergi ve sosyal sigorta mükellefiyeti veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği tüm önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduklarını, bu önlem ve prosedürlerle ilgili MİM'in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunda doğacak tüm zararlardan dolayı diğer Sanatçıların, MİM'in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.11. Sanatçı(lar), MİM platformunda yayınlanan projeler için çekimini yapmış oldukları videolar, sesler, görsel ve işitsel imgeler ve metinleri, MİM dışında başka hiçbir platformda - kendilerine ait olan sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere- başka web ve dijital platformlarda, sosyal medya hesaplarında ya da herhangi bir yolla 3.kişi ya da kurumlarla paylaşamayacağını kabul beyan ve taahüt eder. MİM'in paylaşım ve gizlilikle ilgili almış olduğu önlemleri hiçe sayarak MİM için gerçekleştirmiş olduğu video çekimlerini ya da senaryoları ne şekilde olursa olsun 3. kişi,kuruluş ya da platromlara erişebilecek şekilde, paylaşması,dağıtması,çoğaltması ya da görüntülenmesine erişime izin vermesi halinde oluşabilecek tüm maddi ve manevi zararları karşılamakla mükellef olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.1.12. Sanatçı(lar), 3. Kişilerle imzalamış oldukları sözleşmelerden bizzat kendileri sorumludur. MİM'in hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder. 3.kişilerle imzalanan sözleşmeler uyarınca, iş bu sözleşmeye aykırı hareket etmesi halinde oluşabilecek tüm zararları, MİM'e ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.13. Sanatçı MİM'ye kayıt olduktan sonra başka herhangi bir menajer veya ajansla anlaşma yaparsa bunu MİM'ye bildirmekle sorumludur.

5.1.14. Müşteri onayı sonrasında projede yer alması kesinleşen Sanatçı, MİM ve Müşteri arasında, proje ile ilgili ek sözleşmeler (İş Sözleşmesi, Muvaffakatname, Mali Hakların Devri, Telif Hakları Sözleşmesi, Ödeme Protokolü) yapılır. Sanatçı, belirtilen sözleşmeleri yapmaması halinde projede yer alamayacağını, bu sebeple oluşabilecek tüm zararları karşılamakla mükellef olduğunu kabul eder.

5.1.15. Sanatçı, MİM platformları üzerinde, bilgilerini sahip olduğu Müşteriler ile MİM aracılığı haricinde hiçbir şekilde ve nam altında hizmet ifası ilişkisi içine girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Maddeye aykırılık halinde, Sanatçı, MİM aracılığı haricinde ifa ettiği hizmet bedelinin 5(beş) katı cezai şart bedelini, yedi gün içinde MİM'e ödemekle yükümlüdür.

5.1.16 Sanatçı, Mücbir Sebepler dışında, belirlenen gün ve saatte onaylandığı, yönetmen görüşmesine gideceğeni belirttiği, projenin çekimine ya da davetine gitmediği veya geciktiği veyahut işi aksattığı durumlarda, MİM'in, Müşteri'in ve 3. kişilerin uğradığı tüm zararları karşılayacağını, kabul ve taahhüt eder.

5.1.17. Sanatçı, iş bu sözleşmede belirtilen yasaklara uymaz ve sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunması ile MİM, bir zarara uğrar veya 3. Kişinin uğradığı zararı gidermek zorunda kalırsa; bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler MİM'in zararını gidermekle yükümlüdürler.


5.2. MİM'in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. MİM, işbu sözleşme ve eklerinde bahsi geçen hizmetleri, platform içerisinde yer verilen açıklama ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2. MİM, site ve platforma yüklenen bilgileri ve içerikleri hiçbir bildirim yapmaksızın ve gerekçe göstermeksizin çıkarma, silme, erişime kapatma, değiştirebilme hakkına sahiptir. MİM, site ve mobil uygulamada yer alan içeriğin değiştirilmesi veya düzeltilmesi konusunda Sanatçılara bildirimde bulunabilir. Sanatçılar tarafından da içeriğin değiştirilmesi talebi MİM'e yöneltilebilir. MİM bu içeriği değiştirme konusunda gerekçe göstermeksizin takdir hakkını kullanabilir.

Sanatçılar tarafından yerine getirilmesi gereken değişikliklerin yerine getirilmemesi nedeniyle oluşacak zararlardan Sanatçılar sorumludur. MİM’den bu nedenle herhangi bir zarar ve gideri
m talebinde bulunulamaz.

5.2.3. Sanatçılar, site ve mobil uygulama üzerinde MİM prensip ve sözleşme koşullarına veya hukuka aykırı olmayan başka içeriklere link verebilirler. Ancak bu halde MİM'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. MİM, site ve mobil uygulamada yer alan görüntü, video, ses, görsel ve işitsel imgeler, fotoğraf, bilgi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm içerikleri, dilediği biçimde tasnif edebilir, reklam, tanıtım veya başka amaçlarla kullanabilir. Üyeler bu içerik üzerinde fikri, sınai, mali, manevi veya başka ad altında hak sahibi oldukları gerekçesiyle MİM'in yetkisine müdahale edemezler, hak ihlali olduğu iddiasında bulunamazlar, tazminat veya giderim talep edemezler. 3. Kişilere karşı da MİM'in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 3. Kişilerin hak sahipliği nedeniyle talepte bulunmaları halinde, bu talepler doğrudan bu duruma sebep olan Sanatçı tarafından karşılanacaktır. MİM'in ayrıca zarar giderim talep etme hakkı saklıdır.

5.2.5. Sanatçılar, site ve mobil uygulama üzerindeki yazışmalarının, kullandıkları ve yükledikleri içeriklerin hukuka, ahlaka, adaba ve sözleşme koşullarına aykırı olmamasını taahhüt ederler. Belirtilen içerikler MİM tarafından kontrol altına alınabilir, denetlenebilir, kayıt altına alınabilir ve kullanılabilir.

5.2.6. MİM'in Sanatçılar tarafından yüklenen içeriği (proje, senaryo, eser, logo, işaret,ses,video, isim, görseller ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi ve içerik) hiçbir bildirim yapmaksızın tazminatsız olarak derhal kaldırabilir ve/veya üyelik sözleşmesini feshedebilir. Bu içerikleri yükleyenler veya bu içeriklerden yararlananlar, bu içerikler nedeniyle proje geliştirenler veya tasarım geliştirenler, herhangi bir nedenle harcama yapanlar, herhangi bir isim altında MİM’den talepte bulunamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Sanatçılar, proje başlatma, deneme çekimi, opsiyon, calback ve/veya onay süreçlerinde bu ihtimallerin olduğunu ve bu nedenle fikri ve sınai hak koruması da dahil olmak üzere MİM'in herhangi bir taahhüdünün olmadığını ve MİM’den herhangi bir talepte bulunamayacaklarını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

5.2.7. MİM, Sanatçılar tarafından MİM'e iletilen, site ve/ve ya mobil uygulama üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.2.8. MİM, Sanatçıların akıllı telefonlarına özel KULLANICI ID’lerini kullanarak, kullanıcıların izin verdiği ölçüde, bildirim gönderme, kamera, mikrofon, galeri, konum gibi akıllı telefon özelliklerinden yararlanma hakkına sahiptir. Kullanıcı bu hak konusundaki ayarları telefonundan istediği zaman değiştirebilir.


6.1. Ücret ve Ödeme Politikası

6.1.1. MİM platformlarına kayıt olan Sanatçılardan her hangi bir ücret talep edilmez.

6.1.2. Her proje için Sanatçıya, Müşteri ya da MİM tarafından ayrı bir bütçe sunulur. Bütçenin Sanatçı tarafından opsiyon aşamasında onaylanmasından sonra, Sanatçı, MİM ya da müşteri bütçede değişiklik yapamaz. Sanatçıya sunulan ve Sanatçı tarafından onaylanan bütçeden hiçbir kesinti yapılmadan, Sanatçı’nın onaylanmış olduğu projedeki görevini yerine getirmiş olması şartıyla, Kullanıcı’nın keseceği serbest meslek makbuzu (fatura)’na karşılık belirtmiş olduğu banka hesabına MİM tarafından aktarılır. Onaylanmış olduğu projeye gitmeme, görevini yetirene getirmeme, set kurallarına uymama, ekip içinde huzursuzluk yaratacak hareketlerde bulunma ve iş bu sözleşmeye aykırı davranması durumunda Sanatçı, projeyle ilgili ödeme alamayacağı gibi, MİM'in ve 3. Kişilerin uğradığı tüm maddi ve manevi zararları karşılamakla yükümlüdür.

6.1.3. Sanatçı’nın onaylamış olduğu proje bütçesi, MİM hizmet komisyonu, stopaj ve katma değer vergisi eklenerek ilgili Müşteri’ye, MİM tarafından fatura edilir.

6.1.4. MİM, Sanatçı ve Müşteri arasındaki aracı kuruluş konumundadır. Müşteri'in belirtmiş olduğu vade içinde ödeme yapmaması halinde, MİM herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Sanatçı ödemelerin belirtilen sürede ödeme yapılmamasının sorumlusunun müşteri olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Ödemelerin zamanında yapılmamasından MİM'e sorumlu tutamaz.


6.2 Mali Hükümler

6.2.1. Sanatçı tarafından gerçekleştirilen projelerin tüm telif hakları, MİM tarafından takip edilir ve faturalandırılır. MİM'in sağlamış olduğu projelerin telif ve diğer haklarının takibi başka bir üçüncü şahsa devredilemez. Sanatçı, MİM aracılığıyla yer aldığı projelerden doğan telif hakkı konusunda MİM'e bilgilendirmek durumundadır.

6.2.2. Sanatçı, MİM adına kendisine ödeme yapılmasını kabul edemez ve Müşteri’den bunu isteyemez. Müşteri’den, Sanatçı adına her türlü tahsilat MİM tarafından yapılacaktır. Sanatçı bu maddeye aykırı hareket etmesi halinde, Proje için belirlenen bütçenin 5(beş) katı cezai şart bedelini, MİM'in yazılı ya da sözlü bildiriminden yedi gün içinde MİM'e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2.3 Sanatçı, serbest meslek erbabı konumunda bulunduğundan, her türlü vergi ve gerekse sosyal sigorta mükellefiyeti ve buna benzer sosyal güvenlikle ilgili her türlü yasal sorumlulukların yerine getirilmemesinden kendisi sorumludur. Sanatçı bu konularda çıkan ihtilaflardan dolayı uğradığı her türlü maddi ve manevi zararlar ile cezai mesuliyetler için MİM'e gayri kabili rücu etmemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.


7. Genel Hükümler

7.1 MİM, site ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

7.2 MİM, verdiği hizmet kapsamında tanımlamış olduğu ücretlendirme politikasını 10 (On) gün öncesinde yapacağı bildirim ile tek taraflı olarak revize etmek hakkına sahiptir. Revize bildiriminin site ya da mobil uygulamada yayınlanmasından itibaren Sanatçı, şartları kabul etmemesi durumunda Sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir.

7.3 Sanatçı, Müşteri tarafından gelecek iptal bildirimlerinin Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilmiş olan iptal koşullarına uygun olarak yapılması halinde herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

7.4 Müşteri tarafından yapılan iptal bildiriminin hizmetin ifasından sonra, Sanatçı’dan bağımsız gelişen ve sanatçı sorumluluğunda olmayan bir sebeple yapılması halinde Sanatçı hak etmiş olduğu bedelin tamamına hak kazanacaktır.

7.5 MİM'in, Sanatçı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe MİM'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.6 Sanatçı, MİM aracılığı ile sunacağı hizmetin gereği olarak telefon ve e-posta bilgilerinin gerekli durumunda Müşteri ile paylaşılmasını kabul etmektedir.

7.7 MİM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7.8 Bu internet sitesi ya da mobil uygulama MİM'in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. MİM, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

7.9 MİM, bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, MİM markası ve diğer markalar,
www.sendemimle.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. MİM'in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

7.10 MİM, dilediği zaman, iş bu sözleşmenin içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye veya mobil uygulamaya her girişte Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

7.11 Sanatçı işbu Sözleşmeyi kabul etmekle MİM ile paylaşmış olduğu kişisel veriler de dahil olmak üzere tüm bilgilerin yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak kullanılabileceğini ve 3. Kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder.

7.12 MİM, daha kaliteli ve kapsamlı hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. MİM bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, Kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik Kullanıcı “sınıflandırma” çalışmalarında sadece MİM bünyesinde kullanılmaktadır.

7.13 Kullanıcının sisteme ve hesabına girdiği tüm bilgiler yalnızca Kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir. Bir başka kişinin bu bilgilerde değişiklik yapması mümkün değildir.

7.14 Kullanıcılar, sitede belirtilen temel hizmetler dışında ek bir ücretle ek bir hizmetin sunulması halinde bu ek hizmetlerden belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler.

7.15 Kullanıcı, MİM tarafından kendisine yapılacak tüm bildirimlerde, kayıt olurken bildirdiği ve güncel olarak hesabına yer alan e-posta, cep telefonu ve fiziksel adreslerinin kullanılacağını ve bu adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli sayılacağını kabul eder.

7.16 Kullanıcı, opsiyon, callback(yönetmen görüşmesi) ya da sonuçlanma aşamasında herhangi bir projesi olmaması halinde hesabına silme,dondurmak,kapatmak şartı ile sözleşmeyi feshedilebilir. Fesih halinde fesih bildirimi tarihinden önce doğmuş olan karşılıklı hak ve yükümlülükler geçerli sayılacaktır. Kullanıcı opsiyon, callback(yönetmen görüşmesi) ya da sonuçlanma aşamasında projesi olması halinde sözleşmeyi fesih etme hakkının olmadığını, uygulama bulunan kullanıcı hesabını ya da mobil uygulamayı silmesi, kaldırması, dondurması halinde bile sözleşme şartlarının aynı şekilde geçerli olduğunu kabul eder.

7.17 Kullanıcı, işbu sözleşmeye taraf olmakla, MİM'in site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektedir.

7.18 Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HUMK 193. madde anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan, ve taahhüt eder.

7.19 Kullanıcı işbu Sözleşme’ de yer alan hükümlerin ihlal edilmesi halinde MİM'in sözleşmeyi ihlalden kaynaklanan tüm zarar talepleri saklı kalmak koşulu ile derhal feshedebileceğini kabul eder.

7.20 Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

7.21 MİM'in haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

7.22 İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.


8. Yürürlülük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte “sözleşme”) üyenin Kullanıcı’nın olarak onay vermesi ile bu tarihte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


Gizlilik Politikası

Burak Şimsek Menajerlik, MİM uygulamasını Ücretsiz bir uygulama olarak oluşturdu. Bu HİZMET, Burak Şimşek Menajerlik tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır ve olduğu gibi kullanılması amaçlanmıştır.

Bu sayfa, herhangi biri Hizmetimizi kullanmaya karar verirse, Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesiyle ilgili politikalarımız hakkında ziyaretçileri bilgilendirmek için kullanılır.

Hizmetimizi kullanmayı seçerseniz, bu politikayla ilgili bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Topladığımız Kişisel Bilgiler, Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanılır. Bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasında açıklananlar dışında kimseyle kullanmayacağız veya paylaşmayacağız.

Bu Gizlilik Politikası'nda kullanılan terimler, bu Gizlilik Politikası'nda aksi belirtilmedikçe MİM'den erişilebilen Şartlar ve Koşullarımızdaki anlamlarla aynıdır.

Bilgi Toplama ve Kullanım

Daha iyi bir deneyim için, Hizmetimizi kullanırken, İsim, Cinsiyet, Yaş, GSM dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel olarak tanımlanabilir belirli bilgileri vermenizi isteyebiliriz. Talep ettiğimiz bilgiler tarafımızca saklanacak ve bu gizlilik politikasında açıklandığı şekilde kullanılacaktır.

Uygulama, sizi tanımlamak için kullanılan bilgileri toplayabilen üçüncü taraf hizmetleri kullanır.

Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların gizlilik politikasına bağlantı

Günlük Verileri

Hizmetimizi her kullandığınızda, uygulamada bir hata olması durumunda, telefonunuzdaki Günlük Verileri adlı veri ve bilgileri (üçüncü taraf ürünler aracılığıyla) topladığımızı size bildirmek isteriz. Bu Günlük Verileri, cihazınızın İnternet Protokolü (“IP”) adresi, cihaz adı, işletim sistemi sürümü, Hizmetimizi kullanırken uygulamanın yapılandırması, Hizmeti kullanımınızın saati ve tarihi ve diğer istatistikler gibi bilgileri içerebilir. .

Çerezler

Çerezler, anonim benzersiz tanımlayıcılar olarak yaygın olarak kullanılan az miktarda veri içeren dosyalardır. Bunlar, ziyaret ettiğiniz web sitelerinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızın dahili hafızasında saklanır.

Bu Hizmet, bu "çerezleri" açıkça kullanmaz. Ancak uygulama, bilgi toplamak ve hizmetlerini iyileştirmek için üçüncü taraf kodu ve "çerezler" kullanan kitaplıklar kullanabilir. Bu tanımlama bilgilerini kabul etme veya reddetme seçeneğine sahipsiniz ve cihazınıza bir tanımlama bilgisinin ne zaman gönderildiğini bilirsiniz. Çerezlerimizi reddetmeyi seçerseniz, bu Hizmetin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.

Servis sağlayıcıları

Aşağıdaki nedenlerden dolayı üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri istihdam edebiliriz:

  • Hizmetimizi kolaylaştırmak için;
  • Hizmeti bizim adımıza sağlamak için;
  • Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek için; veya
  • Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için.

Bu Hizmetin kullanıcılarını, bu üçüncü tarafların Kişisel Bilgilerine erişimi olduğu konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Sebebi ise kendilerine verilen görevleri bizim adımıza yerine getirmektir. Ancak, bilgileri başka bir amaçla açıklamamak veya kullanmamakla yükümlüdürler.

Güvenlik

Bize Kişisel Bilgilerinizi sağlama konusundaki güveninize değer veriyoruz, bu nedenle ticari olarak kabul edilebilir koruma yöntemlerini kullanmaya çalışıyoruz. Ancak internet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli ve güvenilir olmadığını ve mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Bu Hizmet, diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf bir bağlantıya tıklarsanız, o siteye yönlendirileceksiniz. Bu harici sitelerin bizim tarafımızdan işletilmediğini unutmayın. Bu nedenle, bu web sitelerinin Gizlilik Politikasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Herhangi bir üçüncü taraf site veya hizmetin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz ve sorumluluk kabul etmiyoruz.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik için bu sayfayı periyodik olarak gözden geçirmeniz önerilir. Bu sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişiklik hakkında sizi bilgilendireceğiz.

Bu politika 2021-12-28 tarihinden itibaren geçerlidir

Bizimle iletişime geçin

Gizlilik Politikamız hakkında herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, bizimle Developmentmimapp@gmail.com adresinden iletişime geçmekten çekinmeyin.

Şartlar ve Koşullar

Uygulamayı indirerek veya kullanarak bu şartlar sizin için otomatik olarak geçerli olacaktır - bu nedenle uygulamayı kullanmadan önce bunları dikkatlice okuduğunuzdan emin olmalısınız. Uygulamayı, uygulamanın herhangi bir bölümünü veya ticari markalarımızı hiçbir şekilde kopyalamanıza veya değiştirmenize izin verilmez. Uygulamanın kaynak kodunu çıkarmaya çalışmanıza izin verilmez ve ayrıca uygulamayı başka dillere çevirmeye veya türev sürümler oluşturmaya çalışmamalısınız. Uygulamanın kendisi ve onunla ilgili tüm ticari markalar, telif hakları, veritabanı hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları halen Burak Şimşek Menajerlik'e aittir.

Burak Şimsek Menajerlik, uygulamanın olabildiğince kullanışlı ve verimli olmasını sağlamaya kendini adamıştır. Bu nedenle, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle uygulamada değişiklik yapma veya hizmetleri için ücret alma hakkını saklı tutarız. Tam olarak ne için ödeme yaptığınızı size açıkça belirtmeden, uygulama veya hizmetleri için sizden asla ücret almayacağız.

MİM uygulaması, Hizmetimizi sağlamak için bize sağladığınız kişisel verileri saklar ve işler. Telefonunuzu ve uygulamaya erişimi güvenli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu nedenle, cihazınızın resmi işletim sistemi tarafından dayatılan yazılım kısıtlamalarını ve sınırlamaları kaldırma işlemi olan telefonunuzu jailbreak yapmamanızı veya rootlamamanızı öneririz. Telefonunuzu kötü amaçlı yazılımlara/virüslere/kötü amaçlı programlara karşı savunmasız hale getirebilir, telefonunuzun güvenlik özelliklerini tehlikeye atabilir ve MİM uygulamasının düzgün çalışmaması veya hiç çalışmaması anlamına gelebilir.

Uygulama, Hüküm ve Koşullarını beyan eden üçüncü taraf hizmetlerini kullanır.

Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların Hüküm ve Koşullarına bağlantı

Burak Şimşek Menajerlik'in sorumluluk almayacağı bazı şeyler olduğunu bilmelisiniz. Uygulamanın belirli işlevleri, uygulamanın aktif bir internet bağlantısına sahip olmasını gerektirir. Bağlantı Wi-Fi olabilir veya mobil ağ sağlayıcınız tarafından sağlanabilir, ancak Wi-Fi erişiminiz yoksa ve herhangi birine sahip değilseniz, uygulamanın tam işlevsellikte çalışmamasından Burak Şimşek Menajerlik sorumlu tutulamaz. veri ödeneğiniz kaldı.

Uygulamayı Wi-Fi bulunan bir alanın dışında kullanıyorsanız, mobil ağ sağlayıcınızla yaptığınız sözleşmenin şartlarının yine de geçerli olacağını unutmamalısınız. Sonuç olarak, uygulamaya erişirken bağlantı süresince veri maliyeti veya diğer üçüncü taraf ücretleri için mobil sağlayıcınız tarafından sizden ücret alınabilir. Uygulamayı kullanırken, veri dolaşımını kapatmadan uygulamayı kendi ülkeniz (yani bölge veya ülke) dışında kullanırsanız, dolaşım veri ücretleri de dahil olmak üzere bu tür ücretlerin sorumluluğunu kabul edersiniz. Uygulamayı kullandığınız cihaz için fatura ödeyen kişi değilseniz,

Aynı şekilde, Burak Şimşek Menajerlik, uygulamayı kullanma şekliniz konusunda her zaman sorumluluk alamaz, yani cihazınızın şarjlı kaldığından emin olmanız gerekir - pili biterse ve Hizmeti kullanmak için açamazsanız, Burak Şimşek Menajerlik sorumluluk kabul edemez.

Burak Şimşek Menajerlik'in uygulamayı kullanmanızla ilgili sorumluluğu ile ilgili olarak, uygulamayı kullanırken, her zaman güncel ve doğru olmasını sağlamaya çalışmamıza rağmen, üçüncü taraflara güvendiğimizi unutmamak önemlidir. size bilgi verebilmemiz için bize bilgi sağlamak. Burak Şimşek Menajerlik, tamamen uygulamanın bu işlevine güvenmeniz sonucunda yaşayacağınız doğrudan veya dolaylı hiçbir kayıp için sorumluluk kabul etmez.

Bir noktada, uygulamayı güncellemek isteyebiliriz. Uygulama şu anda iOS'ta mevcuttur - sistem (ve uygulamanın kullanılabilirliğini genişletmeye karar verdiğimiz ek sistemler için) gereksinimleri değişebilir ve uygulamayı kullanmaya devam etmek istiyorsanız güncellemeleri indirmeniz gerekir . Burak Şimşek Menajerlik, uygulamayı sizinle alakalı olacak ve/veya cihazınıza yüklediğiniz iOS sürümü ile çalışacak şekilde her zaman güncelleyeceğine söz vermez. Ancak, size teklif edildiğinde uygulama güncellemelerini her zaman kabul edeceğinize söz verirsiniz, ayrıca uygulamayı sağlamayı durdurmak isteyebiliriz, ve size herhangi bir fesih bildiriminde bulunmaksızın herhangi bir zamanda kullanımını sonlandırabilir. Size aksini söylemediğimiz sürece, herhangi bir fesih üzerine, (a) bu şartlarda size verilen haklar ve lisanslar sona erecektir; (b) uygulamayı kullanmayı bırakmalı ve (gerekirse) cihazınızdan silmelisiniz.

Bu Hüküm ve Koşullardaki Değişiklikler

Şartlar ve Koşullarımızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik için bu sayfayı periyodik olarak gözden geçirmeniz önerilir. Bu sayfada yeni Hüküm ve Koşulları yayınlayarak herhangi bir değişiklik hakkında sizi bilgilendireceğiz.

Bu şartlar ve koşullar 2021-12-28 tarihinden itibaren geçerlidir.

Bizimle iletişime geçin

Şartlar ve Koşullarımız hakkında herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa, bizimle Developmentmimapp@gmail.com adresinden iletişime geçmekten çekinmeyin.

Bize Ulaşın


Lütfen (*) işaretli alanları eksiksiz doldurun...

* Uygulama hakkında teknik destek almak için kullandığınız cihazın işletim sistemi ve sürümünü lütfen belirtin. Teşekkürler

MiM sana uygun reklam, dizi ve sinema projelerine pratik biçimde oyun vermen için hazırlandı.

Tüm hakları saklıdır. © MiM 2024

development by creacrea